نویسنده = منوچهر علی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. فهم هرمنوتیکی تجربه گردشگری فضاهای قدسی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 65-78

منوچهر علی نژاد