نویسنده = فاطمه غلامرضا زاده
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) درمطالعات گردشگری (تحلیلی با رویکرد آسیب شناسانه)

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 129-159

علی اصغر فیروزجائیان؛ مجتبی فیروزجائیان؛ سید حمید هاشمی پطرودی؛ فاطمه غلامرضا زاده


2. تحلیل جامعه شناختی اوقات فراغت در جامعه ایرانی (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 189-209

علی اصغر فیروزجائیان؛ فاطمه غلامرضا زاده