کلیدواژه‌ها = گردشگری ساحلی
تعداد مقالات: 6
4. گردشگران ساحلی و حفاظت از محیط‌ زیست (مطالعه موردی: گردشگران ساحلی استان مازندران)

دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 107-122

صادق صالحی؛ ناصر فتاحی؛ زهرا همتی گویمی؛ سمیه حبیبی