کلیدواژه‌ها = "گردشگری"
تعداد مقالات: 4
1. فهم هرمنوتیکی تجربه گردشگری فضاهای قدسی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 65-78

منوچهر علی نژاد