کلیدواژه‌ها = گردشگری مذهبی
تعداد مقالات: 11
4. پدیدارشناسی تجربۀ گردشگران اماکن مذهبی (مورد مطالعه: اماکن زیارتی شهرستان هرسین)

دوره 6، شماره 20، بهار 1396، صفحه 34-55

جمال محمدی؛ صادق صالحی؛ زینب نیکوفال


6. برنامه‌ریزی و توسعه‌ی گردشگری در آرامستان تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فولاد

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 128-147

محمد زاهدی؛ زاهد شفیعی؛ طاهره زارعی مزرعچه


8. تحلیلی بر برنامه ریزی راهبردی گردشگری آیین‌های شیعی با تاکید بر توان های بالقوه مراسم محرم (مطالعه موردی شهر تفت)

دوره 3، شماره 8، بهار 1393، صفحه 166-185

محمدرضا رضائی؛ امیررضا خاوریان گرمسیر؛ مهدی علیان مهدی علیان


9. تحلیل کارکردی گردشگری مذهبی در ایران (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)

دوره 3، شماره 8، بهار 1393، صفحه 143-165

علی‌اصغر فیروزجائیان گلوگاه؛ ندا یوسفی؛ سیداحمد میرمحمدتبار