کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی برسیاست‌گذاری گردشگری در ایران

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 11-32

رحیم حیدری چیانه؛ سیده خدیجه رضاطبع ازگمی؛ ناصر سلطانی؛ اکبر معتمدی مهر


2. موانع اساسی سیاست¬گذاری گردشگری از نظر نخبگان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 33-56

علی اصغر سعیدی؛ سید محمد بهشتی؛ رضا رضوانی