کلیدواژه‌ها = صنعت گردشگری
تعداد مقالات: 13
1. ارزیابی عوامل موثر در بهبود رقابت پذیری در صنعت گردشگردی ایران با استفاده از رویکرد MCDM هیبریدی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 219-232

سید فخرالدین فخرحسینی؛ یوسف عیسی زاده روشن


8. بررسی و اولویت بندی محدودیت های گردشگران کره ای در ایران

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 33-57

مهدی کروبی؛ اسماعیل قادری؛ امین سلطانی هوراند؛ نسیم محمدیان محمودجیق


9. مدل سازی محصول خلاق گردشگری: بسط مدل 4پی (افراد، فرآیند، مکان و محصول)

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 179-201

مصطفی محمدی؛ سید محمد میرتقیان رودسری


11. امنیت اجتماعی، ضرورتی در ترویج صنعت گردشگری (مطالعه ی‌ موردی: کلانشهر مشهد)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 76-95

احمد بخارایی؛ محمد حسن شربتیان؛ اعظم احمدی


12. بررسی تأثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 11-28

محمد هوشمند؛ سید مهدی مصطفوی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری،؛ اکرم محقق


13. واکاوی موانع و محدودیت‌های استقرار بازاریابی رابطه‌مند در صنعت گردشگری با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 113-130

سید محمد طباطبایی نسب؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ علی زحمت کش سردوراهی