کلیدواژه‌ها = صنعت گردشگری
تعداد مقالات: 16
1. طراحی و تبیین الگوی کسب و کارهای گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

علی طیبی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ محمد تقی امینی؛ یزدان شیرمحمدی


2. عوامل موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در صنعت گردشگری

دوره 9، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 27-41

زینت شریعتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ ابوالحسن حسینی


4. ارزیابی عوامل موثر در بهبود رقابت پذیری در صنعت گردشگردی ایران با استفاده از رویکرد MCDM هیبریدی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 219-232

سید فخرالدین فخرحسینی؛ یوسف عیسی زاده روشن


9. بررسی و اولویت بندی محدودیت های گردشگران کره ای در ایران

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 33-57

مهدی کروبی؛ اسماعیل قادری؛ امین سلطانی هوراند؛ نسیم محمدیان محمودجیق


12. مدل سازی محصول خلاق گردشگری: بسط مدل 4پی (افراد، فرآیند، مکان و محصول)

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 179-201

مصطفی محمدی؛ سید محمد میرتقیان رودسری


14. امنیت اجتماعی، ضرورتی در ترویج صنعت گردشگری (مطالعه ی‌ موردی: کلانشهر مشهد)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 76-95

احمد بخارایی؛ محمد حسن شربتیان؛ اعظم احمدی


15. بررسی تأثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 11-28

محمد هوشمند؛ سید مهدی مصطفوی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری،؛ اکرم محقق


16. واکاوی موانع و محدودیت‌های استقرار بازاریابی رابطه‌مند در صنعت گردشگری با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی فازی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 113-130

سید محمد طباطبایی نسب؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ علی زحمت کش سردوراهی