کلیدواژه‌ها = شاخص فقر انسانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 11-28

محمد هوشمند؛ سید مهدی مصطفوی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری،؛ اکرم محقق