کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی: گردشگری
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) درمطالعات گردشگری (تحلیلی با رویکرد آسیب شناسانه)

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 129-159

علی اصغر فیروزجائیان؛ مجتبی فیروزجائیان؛ سید حمید هاشمی پطرودی؛ فاطمه غلامرضا زاده


2. شناخت نقاط قوت و ضعف توسعه ی گردشگری روستایی،مطالعه ی موردی اکوموزه ی روستایی ابیانه - اصفهان

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 50-76

زهرا حجازی زاده؛ محمدعلی رجائی ریزی؛ حسن حسینی امینی