کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 55
2. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت گردشگران خارجی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 19-38

محمد علی آغنده؛ مهدی کروبی


3. طراحی مدل پنجره فرصت کارآفرینانه در توریسم فرهنگی ایران

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 181-195

فریده کمری؛ سید محمدرضا حسینی؛ صیدمهدی ویسه؛ محمود رضا مستقیمی


4. شناسایی و ارزیابی کانون های بومگردی در استان گیلان

دوره 8، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 97-114

مهدی حسام؛ حسن اروجی


6. برآورد ظرفیت برد گردشگری در مناطق تحت حفاظت (مطالعه موردی:منطقه شکار ممنوع الوند)

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 51-64

رومینا سیاح نیا؛ پروانه سبحانی پژوه؛ حسین محمودی؛ حسن اسماعیل زاده


8. تحلیلی نهادی بر هزینه‌ مبادله بازار و کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری ایران

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 21-40

محمدرضا فرزین؛ محمود حسن پور؛ علی عرب مازار؛ سید مجتبی محمود زاده


10. واکاوی و تبیین کاستی‌ها و چالش‌های مناطق نمونه گردشگری

دوره 8، شماره 28، بهار 1398، صفحه 70-88

بهرام کریمی؛ ابوطالب قاسمی وسمه‌جانی؛ مهرداد قربانی


11. تأثیر مخاطرات آب و هوایی بر تعداد گردشگران خارجی شهر اصفهان

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 146-168

صفورا غلامی؛ امیر گندمکار؛ راضیه فنایی


12. تاثیر خصیصه های شخصیتی بر رفتار جستجوی اطلاعات به هنگام انتخاب یک بسته گردشگری خارج از کشور

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 97-116

زهرا شکرچی زاده؛ بهرام رنجبریان؛ وحید قاسمی


13. اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به قم (رویکرد داده ستانده دومنطقه ای)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 8-24

فاطمه بزازان؛ فهیمه آزاددانا


14. تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران (مطالعه موردی:گردشگران بابلسر)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 25-45

مصطفی باقریان جلودار؛ سید محمد شبیری؛ فضه نو پور هولاری


15. پیامدهای گرمایش جهانی بر مناطق گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 7، شماره 24، بهار 1397، صفحه 146-163

همت اله رورده؛ طاهر صفرراد؛ هاجر شیردل


16. ارائه سیستم راهنمای تور آگاه به زمینه برای گردشگران گروهی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 59-76

نرگس خاتون مشتاقی؛ حامد وحدت نژاد؛ محمد قاسمی گل


19. بررسی کیفیت منابع اطلاعاتی چاپی گردشگری از دیدگاه گردشگران خارجی (مطالعه موردی: استان تهران)

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 58-74

 سیدمحمود حسینی امیری؛ مصطفی محمدی؛ نصرت ا... غلامی فرد


20. بررسی رابطه ورود گردشگران خارجی و میزان وقوع جرم در ایران

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 65-81

مهیار حامی؛ مریم تقوی جلودار


21. بخش بندی مراکز تجاری گردشگری شهر مشهد با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و تحلیل خوشه ای فازی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 146-168

داود فاضل ترشیزی؛ سید مرتضی هژبرالساداتی؛ زهرا ناجی عظیمی


22. تأثیر نهاد حکمرانی کشور میزبان بر درآمد گردشگری کشورهای درحال توسعه منتخب

دوره 5، شماره 16، بهار 1395، صفحه 8-30

ابوالفضل شاه آبادی؛ فریبا مهری تلیابی


23. اثر گردشگری بر محیط زیست: یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب

دوره 5، شماره 16، بهار 1395، صفحه 71-94

سعید راسخی؛ سعید کریمی پتانلار؛ ثریا محمدی


24. بررسی رابطه‌ی هوش فرهنگی و هوش عاطفی راهنمایان تور‌های خروجی شهر تهران

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 24-41

مهدی کروبی؛ ارغوان ‌هادی‌نژاد؛ سید احمد تقویان نوغان


25. تبیین جامعه‌شناختی رفتار محیط‌زیستی گردشگران (مطالعه‌ی موردی: پارک جنگلی نور)

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 107-127

صادق صالحی؛ رحمت‌الله معمار؛ آرزو باید