کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 50
3. تحلیلی نهادی بر هزینه‌ مبادله بازار و کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری ایران

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 21-41

محمدرضا فرزین؛ محمود حسن پور؛ علی عرب مازار؛ سید مجتبی محمود زاده


4. واکاوی و تبیین کاستی‌ها و چالش‌های مناطق نمونه گردشگری

دوره 8، شماره 28، بهار 1398، صفحه 70-88

بهرام کریمی؛ ابوطالب قاسمی وسمه‌جانی؛ مهرداد قربانی


6. تأثیر مخاطرات آب و هوایی بر تعداد گردشگران خارجی شهر اصفهان

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 146-168

صفورا غلامی؛ امیر گندمکار؛ راضیه فنایی


7. اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به قم (رویکرد داده ستانده دومنطقه ای)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 8-24

فاطمه بزازان؛ فهیمه آزاددانا


8. تاثیر خصیصه های شخصیتی بر رفتار جستجوی اطلاعات به هنگام انتخاب یک بسته گردشگری خارج از کشور

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 97-116

زهرا شکرچی زاده؛ بهرام رنجبریان؛ وحید قاسمی


9. تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران (مطالعه موردی:گردشگران بابلسر)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 25-45

مصطفی باقریان جلودار؛ سید محمد شبیری؛ فضه نو پور هولاری


10. پیامدهای گرمایش جهانی بر مناطق گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 7، شماره 24، بهار 1397، صفحه 146-163

همت اله رورده؛ طاهر صفرراد؛ هاجر شیردل


11. ارائه سیستم راهنمای تور آگاه به زمینه برای گردشگران گروهی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 59-76

نرگس خاتون مشتاقی؛ حامد وحدت نژاد؛ محمد قاسمی گل


14. بررسی کیفیت منابع اطلاعاتی چاپی گردشگری از دیدگاه گردشگران خارجی (مطالعه موردی: استان تهران)

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 58-74

 سیدمحمود حسینی امیری؛ مصطفی محمدی؛ نصرت ا... غلامی فرد


15. بخش بندی مراکز تجاری گردشگری شهر مشهد با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و تحلیل خوشه ای فازی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 146-168

داود فاضل ترشیزی؛ سید مرتضی هژبرالساداتی؛ زهرا ناجی عظیمی


16. بررسی رابطه ورود گردشگران خارجی و میزان وقوع جرم در ایران

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 65-81

مهیار حامی؛ مریم تقوی جلودار


17. اثر گردشگری بر محیط زیست: یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب

دوره 5، شماره 16، بهار 1395، صفحه 71-94

سعید راسخی؛ سعید کریمی پتانلار؛ ثریا محمدی


18. تأثیر نهاد حکمرانی کشور میزبان بر درآمد گردشگری کشورهای درحال توسعه منتخب

دوره 5، شماره 16، بهار 1395، صفحه 8-30

ابوالفضل شاه آبادی؛ فریبا مهری تلیابی


19. تبیین جامعه‌شناختی رفتار محیط‌زیستی گردشگران (مطالعه‌ی موردی: پارک جنگلی نور)

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 107-127

صادق صالحی؛ رحمت‌الله معمار؛ آرزو باید


20. بررسی رابطه‌ی هوش فرهنگی و هوش عاطفی راهنمایان تور‌های خروجی شهر تهران

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 24-41

مهدی کروبی؛ ارغوان ‌هادی‌نژاد؛ سید احمد تقویان نوغان


21. فرسایش شغلی در صنعت هتلداری و رابطه‌ی آن با سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: کارکنان هتل‌های مشهد)

دوره 4، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 91-111

احمد بخارایی؛ محمد حسن شربتیان؛ پویا طوافی


24. شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران

دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 72-92

سمیه محمودی؛ بهرام رنجبریان؛ سعید فتحی


25. عوامل مؤثر برتمایل به پذیرش خدمات سیار از نظر گردشگران بر اساس مدل UTAUT (مطالعه‌ی موردی: شهر تهران)

دوره 4، شماره 12، بهار 1394، صفحه 107-125

سید مجتبی محمود زاده؛ طاهره شیردل؛ فتاح میکائیلی