کلیدواژه‌ها = مکان خلاق
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی محصول خلاق گردشگری: بسط مدل 4پی (افراد، فرآیند، مکان و محصول)

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 179-201

مصطفی محمدی؛ سید محمد میرتقیان رودسری