کلیدواژه‌ها = استان گلستان
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی در استان گلستان

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 177-196

آنامحمد آق ارکاکلی؛ محمود یحیی زاده فر؛ دیانا گندم فشان؛ ناهید اسمعیلی خان به بین


3. بررسی تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی در استان گلستان

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 148-169

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ خدیجه صالحی؛ محمد شریف شریف‌زاده؛ علیرضا خواجه شاهکوهی