تعداد مقالات: 260
4. بررسی تأثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 11-28

محمد هوشمند؛ سید مهدی مصطفوی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری،؛ اکرم محقق


5. تحلیلی برسیاست‌گذاری گردشگری در ایران

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 11-32

رحیم حیدری چیانه؛ سیده خدیجه رضاطبع ازگمی؛ ناصر سلطانی؛ اکبر معتمدی مهر


6. برآورد میزان تمایل به پرداخت گردشگران برای خدمات گردشگری مزرعه ای در استان های حاشیه‌ی دریای خزر

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 11-29

مریم محمودی؛ محمد چیذری؛ خلیل کلانتری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ محمد خداوردی زاده


7. اثر گردشگری بر توسعه‌ی انسانی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 11-24

احمد جعفری صمیمی؛ شیما خبره


8. توسعه‌ی پایدار گردشگری از دیدگاه دو مکتب ایده‌آلیسم و پراگماتیسم

دوره 3، شماره 8، بهار 1393، صفحه 11-30

محمود ضیایی؛ ابتهال زندی؛ نیلوفر عباس‌پور؛ مرجان عبدی


10. ارزیابی فرایند توسعه گردشگری روستاهای تاریخی- فرهنگی با استفاده از مدل چرخه حیات گردشگری مقصد

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 11-32

داود مهدوی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حمداله سجاسی قیداری


11. تبیین چرخه‌ی الگوی توسعه‌ی گردشگری سلامت در مناطق روستایی ایران (با تاکید بر چشمه های آب گرم)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 11-32

زهرا گل شیری اصفهانی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری


12. بررسی تاثیر تصویر مقصد و رضایت از مقصد بر نیت‌های بازدید گردشگران

دوره 4، شماره 12، بهار 1394، صفحه 11-33

مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ حسین بلوچی؛ حسین فارسی زاده


13. جایگاه نظام علمی گردشگری: از رویکرد رشته ای تا میان رشته ای

دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 8-28

محمود ضیایی؛ نیلوفر عباس پور


15. نوع‌شناسی مشتری و نقش آن در نوآوری در هتل‌ها (مورد مطالعه: هتل‌های اردبیل)

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 8-23

نورمحمد یعقوبی؛ حبیب ابراهیم‌پور؛ ولی نعمتی


16. تأثیر نهاد حکمرانی کشور میزبان بر درآمد گردشگری کشورهای درحال توسعه منتخب

دوره 5، شماره 16، بهار 1395، صفحه 8-30

ابوالفضل شاه آبادی؛ فریبا مهری تلیابی


17. منازعۀ معنا در میدان گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران شهر سنندج)

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 8-28

جمال محمدی؛ کمال خالق پناه؛ الهه غلامی


22. نقش صنعت گردشگری در ایجاد نابرابری درآمدی در بین استان‌های کشور

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 8-29

محمدباقر بهشتی؛ پرویز محمدزاده؛ خلیل قاسملو


24. چالش‌ها و رویکردهای توسعه‌ی گردشگری پایدار: از نظریه تا عمل

دوره 7، شماره 24، بهار 1397، صفحه 8-37

محمود ضیایی؛ دیاکو عباسی


25. اثرات اقتصادی ورود گردشگران داخلی به قم (رویکرد داده ستانده دومنطقه ای)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 8-24

فاطمه بزازان؛ فهیمه آزاددانا