ارتباط رضایتمندی، دلبستگی و مقاصد رفتاری گردشگران (مورد مطالعه: گردشگران بندر انزلی)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به شهر بندر انزلی و نواحی تفرجگاهی آن است. این مقاله به نقش دلبستگی به مکان، به عنوان میانجی رابطه­ی میان ارزیابی مثبت گردشگران از تجربه­ی شهر (رضایتمندی) و وفاداری­شان به آن، می­پردازد. دو مکان برای مطالعه انتخاب شد: خیابان پاسداران، بلوار انزلی. چرا که طبق مشاهدات، این مکان­ها مورد استقبال بالا­ترین تمرکز گردشگران قرار دارند. بنابراین، چارچوب نمونه­گیری بر مبنای نمونه­گیری خوشه­ای طراحی و تعیین شد. بدین صورت که این دو خیابان به عنوان دو خوشه­ی جغرافیایی انتخاب شده و در این دو خوشه از نوع نمونه­گیری در دسترس نمونه­ها انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از آنها جمع­آوری شد. بر­مبنای داده­های گردآوری شده از 386 گردشگر (از طریق پرسش­نامه) و با استفاده از مدل معادله­ی ساختاری، روشن شد که گردشگرانِ رضایتمند سطحی از دلبستگی عاطفی را به شهر میزبان شکل می­دهند و سرانجام به آن وفادار می­شوند. اگرچه، تمام ابعاد دلبستگی به مکان به لحاظ آماری معنی­دار نشدند و نیز ابعاد دلبستگی به مکان و رضایتمندی از قدرت پیش­بینی برابری در خصوص ابعاد وفاداری به شهر میزبان برخوردار نبودند. بر مبنای این یافته­ها، مفاهیمِ در نظر و عملِ این تحقیق به بحث گذاشته می­شوند.

کلیدواژه‌ها