بخش بندی کسب ‌و کارهای گردشگری پزشکی ایران از دید بیماران خارجی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، موسسه آموزش عالی علامه قزوینی

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

گردشگری پزشکی امروزه به یک صنعت تبدیل شده و برای اقتصاد بسیاری از کشورها که پتانسیل پذیرش بیماران را دارند، صنعتی ارزشمند است. گردشگری پزشکی نوعی از گردشگری سلامت است که با هدف درمان بیماری‏های جسمی یا انجام نوعی از عمل‏ های جراحی تحت نظارت پزشکان در بیمارستان‏ ها و مراکز درمانی انجام می‏ شود. در این نوع از گرشگری سلامت، بیمار ممکن است پس از درمان و معالجه نیازمند استفاده از فضاها و خدمات گردشگری باشد. در این صورت ممکن است گردشگری او با سفر به نقاطی که این امکانات را دارند تکمیل شود. هدف این پژوهش خوشه بندی کسب‌وکارهای گردشگری پزشکی جهت جذب تعداد بیشتری گردشگر پزشکی به ایران است. به این منظور، ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با متخصصین، کسب‌وکارهای گردشگری پزشکی، ویژگی‌های آنها شناسایی گردید. در مرحله بعد با بکارگیری الگوریتم ژنتیک تحلیل خوشه­ ای فازی انجام شد. نمونه آماری این پژوهش را 101 نفر از بیماران خارجی مراجعه کننده به چهار بیمارستان در شهر تهران تشکیل می‌دهند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اولاً، برخی از بیماران خارجی به دلیل درجه عضویت نزدیک، بطور همزمان عضو چند خوشه می‌باشند. ثانیاً، باتوجه به مراکز خوشه‌ها، خوشه دو و سه از حیث نوع کسب‌وکارهای گردشگری پزشکی و ویژگی‌های آنها در سطح متوسط ولی خوشه یک در سطح پایین می‌باشند. و در نهایت  اگر چه برای گردشگران پزشکی جاذبه اولیه، خدمات پزشکی است، اما جهت جذب هر چه بیشتر گردشگر پزشکی و رقابت فعال در این صنعت باید توجه به سایر خدمات و تسهیلات گردشگری (خدمات غذا و آشامیدنی، خدمات رفاهی، مراکز رفاهی و...) بیشتر شود.

کلیدواژه‌ها


  1. اشتهاردیان، احسان اله، افشار، عباس، عباس­نیا، رضا(1385). بهینه‌سازی موازنه هزینه – زمان (استفاده از الگوریتم ژنتیک و منطق فازی در عدم قطعیت هزینه‌ها)،