ارزیابی تناسب مکانی برای توسعه اکوتوریسم در منطقه رود بار و قصران و لواسانات با استفاده از روش OWA با کمیت سنج های فازی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاردانشکده علوم زمین،دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

طی چند دهه اخیر اکوتوریسم به عنوان یکی از زیر مجموعه­ های صنعت گردشگری رشد چشمگیری داشته است و عبارت است از سفری مسئولانه به نواحی طبیعی که به حفظ محیط زیست و پایداری رفاه مردم محلی می­انجامد. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه آن را به عنوان ابزاری قدرتمند جهت رشد و توسعه پایدار ترویج می­ نمایند. کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیای خاصی که در سطح جهان دارد، در چهار فصل و در نقاط مختلف، دارای ویژگی­ های طبیعی است که می­تواند برای گردشگران جذاب باشد. توسعه این صنعت در هر منطقه نیازمند شناسایی دقیق قابلیتها و زیرساختهای مرتبط با این حوزه می ­باشد. بر اساس آنچه بیان گردید، توسعه فعالیت­های اکوتوریسم و انتخاب مناطق مستعد در مطالعات ضرورت می­ یابد. وجود جاذبه های طبیعی، از راهکارهای مناسب، ابتدا شاخص­ها و معیارهای تاثیرگذار در توسعه اکوتوریسم، شناسایی و استخراج و در ادامه از روش وزن دهی چند معیارهاAHP جهت مشخص نمودن اهمیت هر یک از پارامترهای تاثیرگذار استفاده گردید. در نهایت برای یافتن نواحی مناسب و نیز تلفیق لایه ­ها بر اساس سناریوهای گوناگون از روش OWA در GIS استفاده شد. نتایج به دست آمده از سناریوهای گوناگون نشان از تناسب خوب منطقه در توسعه اکوتوریسم می­ باشد.

کلیدواژه‌ها