رتبه‏بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد خدمات هتل‌ با رویکرد کارت‏ امتیازی ‏متوازن (BSC) و TOPSIS فازی*

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طبابایی

2 علامه طباطبایی

چکیده

برای آگاهی از اثر بخشی و کارآمدی برنامه‌ها و فرآیندهای سازمان، به کارگیری صحیح و موفقیت‏آمیز اندازه‏گیری عملکرد، ضرورتی غیرقابل اجتناب است. با توجّه به عدم کفایت معیارهای مالی برای سنجش عملکرد، رویکرد کارت‏ امتیازی ‏متوازن[1] به عنوان پاسخی به این نیاز با استقبال کم نظیری روبه‏رو شده است. هدف این مقاله، شناسایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده در هتل‌ها با رویکرد کارت‏ امتیازی ‏متوازن و رتبه‏بندی شاخص‌های هر منظر با استفاده از تکنیک تاپسیس[2]فازی است

 

کلیدواژه‌ها