ارزیابی شرایط اقلیمی شهر بندر انزلی از منظر گردشگری براساس شاخص اقلیم - گردشگری CIT

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه مازندران

چکیده

برای تعیین نقش عناصر اقلیمی در جذب گردشگر، شاخص‌های متعددی وجود دارد که جدیدترین آن‌ها بهره‌گیری از نظر مردم بومی و ساکنان محلی درباره­ی ارتباط عناصر جوّی و گردشگری است. شاخص CIT در سال 2008، به عنوان یک شاخص اقلیم گردشگری برای محیط‌های با ویژگی «آفتابی، ساحلی و شنی» ارائه شد که بر نظر گردشگران تأکید داشت. متغیّرهایی که در این شاخص مورد سنجش قرار گرفته می‌شوند، شامل جنبه‌های 1. گرمایی، 2. زیباشناختی و 3. فیزیکی است. شاخص اقلیمی گردشگری برای مطالعه­ی بندر انزلی با طرح پرسشنامه و ماتریس گونه‌شناسی شاخص و با توجّه به نظر گردشگران ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ماه ژوئیه و می به دلیل وضعیت مناسب گرمایی، ابر پراکنده، بارش کمتر نسبت به ماه‌های دیگر و سرعت بادی در حد یک نسیم فرح‌بخش، مناسب‌ترین ماه‌ها برای حضور گردشگران در این شهر است.

کلیدواژه‌ها