تحلیل خوشه ایی تکنیکی برای پیاده سازی عدالت فضایی در برنامه ریزی گردشگری ( مورد مطالعه؛ استان مازندران)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدرس دانشگاه

چکیده

چگونگی و چرایی توسعه مقاصد گردشگری استان مازندران نشان از تراکم و تمرکز بیش از حد فعالیتها و تاسیسات گردشگری در برخی نواحی و محروم ماندن برخی دیگر علیرغم داشتن پتانسیل های بالا در توسعه گردشگری است. این عدم تعادل نشان می¬دهد که مفهوم عدالت فضایی - به معنای عام توسعه متوازن با توانمندیها- در برنامه ریزی توسعه گردشگری استان دیده نشده است و یا پیاده سازی آن با مشکلاتی همراه بوده است. تحلیل خوشه ای از جمله تکنیک هایی است که به کمک آن می¬توان به برقراری عدالت فضایی در توسعه گردشگری امیدوار بود. در تحلیل خوشه ای براساس اصل تشابه، مقصدهای گردشگری به گروه‌هایی تقسیم می شوند که تشابه درون گروهی اعضا حداکثر و تشابه بین گروه‌ها حداقل است. از یافته های مهم این مقاله نحوه شناسایی بهینه ترین شکل سطح بندی مقاصد گردشگری در استان مازندران است که می تواند مورد استفاده مدیران و برنامه ریزان گردشگری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها