نویسنده = طیبی، سیدکمیل
تعداد مقالات: 1
1. اثر بحران مالی 2008 بر تجارت دوجانبه‌ی خدمات بین‌المللی گردشگری ایران

دوره 3، شماره 8، بهار 1393، صفحه 53-68

سیدکمیل طیبی؛ زهرا زمانی؛ زهرا پورخاقان