نویسنده = فیض، داود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل تأثیرگذار بنرهای تعاملی بر گردشگران

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 65-86

داود فیض؛ فرشته راستی