نویسنده = ابراهیم‌پور، حبیب
تعداد مقالات: 2
2. نوع‌شناسی مشتری و نقش آن در نوآوری در هتل‌ها (مورد مطالعه: هتل‌های اردبیل)

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 8-23

نورمحمد یعقوبی؛ حبیب ابراهیم‌پور؛ ولی نعمتی