نویسنده = فرجی سبکبار، حسنعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط بین مراکز اقامتی گردشگری روستایی با رویکرد تحلیل شبکه (مطالعه ی موردی: لاریجان، شهرستان آمل)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 179-199

محمدرضا رضوانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ سوسن باستانی؛ مهدی حسام