نویسنده = شیری، اردشیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثارالگوی رفتارگردشگران برچگونگی رفتاراجتماعی شهروندان (مطالعه‌ی موردی: شهرهمدان)

دوره 4، شماره 12، بهار 1394، صفحه 183-202

اسفندیار محمدی؛ اردشیر شیری؛ سهیلا حبیبیان