نویسنده = روحانی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و دسته‌بندی عوامل موثر بر ارتقاء گردشگری الکترونیکی در ایران

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 183-206

سعید روحانی؛ احد زارع رواسان