نویسنده = غلامی فرد، نصرت ا.
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفیت منابع اطلاعاتی چاپی گردشگری از دیدگاه گردشگران خارجی (مطالعه موردی: استان تهران)

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 58-74

 سیدمحمود حسینی امیری؛ مصطفی محمدی؛ نصرت ا... غلامی فرد