نویسنده = زمانی، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر گردشگری در توسعه‌ی کارآفرینی

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 126-146

شیرین اربابیان؛ زهرا زمانی؛ معصومه رحیمی


2. اثر بحران مالی 2008 بر تجارت دوجانبه‌ی خدمات بین‌المللی گردشگری ایران

دوره 3، شماره 8، بهار 1393، صفحه 53-68

سیدکمیل طیبی؛ زهرا زمانی؛ زهرا پورخاقان