نویسنده = رحیمی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر گردشگری در توسعه‌ی کارآفرینی

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 126-146

شیرین اربابیان؛ زهرا زمانی؛ معصومه رحیمی