نویسنده = سرور، هوشنگ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی‌تاثیر نمادها و نشانه های شهری در توسعه گردشگری (مطالعه ی موردی: شهر‌تبریز)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 118-140

هوشنگ سرور؛ امیر کاشانی اصل؛ مهدی اسلامی؛ وحید صلاحی ساریخان بیگلو