نویسنده = فتحی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. عملیاتی‌سازی فاصله‌ی روانی در بازاریابی گردشگری (مطالعه موردی: مقصد گردشگری ایران)

دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 52-73

بهرام رنجبریان؛ علیرضا امامی؛ سعید فتحی