نویسنده = غلامرضازاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه شناختی زباله ریزی در بین گردشگران (مطالعه موردی: استان مازندران)

دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 168-186

علی اصغر فیروزجائیان؛ صادق صالحی؛ فاطمه غلامرضازاده