نویسنده = فضلی نژاد، احمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آثار گردشگری در تقویت هویت ملی

دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 74-87

رضا شجری قاسم‌خیلی؛ احمد فضلی نژاد