نویسنده = باقری، مسلم
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل تفسیری ساختاری شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری (مطالعه موردی: استان فارس)

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 137-157

مسلم باقری؛ پیام شجاعی؛ مهرداد کیانی