نویسنده = خوش فر، غلامرضا
تعداد مقالات: 4
3. نقش گردشگری در توانمندسازی زنان روستایی (مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 106-125

علیرضا خواجه شاهکویی؛ غلامرضا خوش فر؛ لیلا کریمی