نویسنده = ابریشمی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی تقاضای گردشگری خارجی (یک مطالعه موردی برای ایران)

دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 51-71

حمید ابریشمی؛ احمد قلی برکیش