نویسنده = گل شیری اصفهانی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین چرخه‌ی الگوی توسعه‌ی گردشگری سلامت در مناطق روستایی ایران (با تاکید بر چشمه های آب گرم)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 11-32

زهرا گل شیری اصفهانی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری