نویسنده = اروجی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شرایط اقلیمی شهر بندر انزلی از منظر گردشگری براساس شاخص اقلیم - گردشگری CIT

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 74-91

علی اکبر شمسی پور؛ محمد سعید نجفی؛ حسن اروجی؛ محمد علیزاده؛ محمود حسن پور