نویسنده = اسعدی، میر محمد
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تحلیلی توسعه گردشگری سالمندی با رویکرد نگاشت شناختی (مورد مطالعه: استان یزد)

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 77-96

میر محمد اسعدی؛ یاسمین برومندزاد؛ آسیه مالکی نژاد