نویسنده = ملکی مین باش رزگاه، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر تصویر مقصد و رضایت از مقصد بر نیت‌های بازدید گردشگران

دوره 4، شماره 12، بهار 1394، صفحه 11-33

مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ حسین بلوچی؛ حسین فارسی زاده