نویسنده = احمدی، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. امنیت اجتماعی، ضرورتی در ترویج صنعت گردشگری (مطالعه ی‌ موردی: کلانشهر مشهد)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 76-95

احمد بخارایی؛ محمد حسن شربتیان؛ اعظم احمدی