نویسنده = حیدری چیانه، رحیم
تعداد مقالات: 2
2. ارایه‌ی الگویی فضایی جهت تعیین مسیرهای ویژه‌ی گردشگری شهری (نمونه: شهر شیراز)

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 147-161

محمد حسین سرایی؛ رحیم حیدری چیانه؛ میثم صفرپور؛ یونس شاکری