نویسنده = رورده، همت اله
تعداد مقالات: 2
1. پیامدهای گرمایش جهانی بر مناطق گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 7، شماره 24، بهار 1397، صفحه 146-163

همت اله رورده؛ طاهر صفرراد؛ هاجر شیردل


2. بررسی اثر توپوگرافی بر پتانسیل اقلیم گردشگری (مطالعه ی موردی: استان مازندران)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 200-217

همت اله رورده؛ محمد باعقیده؛ عباسعلی داداشی رودباری