نویسنده = زارعی مزرعچه، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی و توسعه‌ی گردشگری در آرامستان تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فولاد

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 128-147

محمد زاهدی؛ زاهد شفیعی؛ طاهره زارعی مزرعچه