نویسنده = میکائیلی، فتاح
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر برتمایل به پذیرش خدمات سیار از نظر گردشگران بر اساس مدل UTAUT (مطالعه‌ی موردی: شهر تهران)

دوره 4، شماره 12، بهار 1394، صفحه 107-125

سید مجتبی محمود زاده؛ طاهره شیردل؛ فتاح میکائیلی