نویسنده = همتی نژاد طولی، مهرعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر رفتار کارمندان به عنوان سفیران برند در صنعت هتلداری

دوره 6، شماره 20، بهار 1396، صفحه 56-74

سیدحمید خداداد حسینی؛ زینب میرزایی؛ مهرعلی همتی نژاد طولی