نویسنده = فرخ نیا، رحیم
تعداد مقالات: 1
1. معنایابی و معناسازی متقابل گردشگر و گردشگری در شهر همدان

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 141-159

علی اکبر شمسی پور؛ رحیم فرخ نیا؛ راحله علیرضایی