نویسنده = اندرواژ، سیده فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه شناختی پایبندی گردشگران به هنجارهای اجتماعی

دوره 5، شماره 16، بهار 1395، صفحه 168-187

قربانعلی ابراهیمی؛ وحید جان محمدی لرگانی؛ سیده فاطمه اندرواژ