نویسنده = تقوی جلودار، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ورود گردشگران خارجی و میزان وقوع جرم در ایران

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 65-81

مهیار حامی؛ مریم تقوی جلودار