نویسنده = شاکری نیا، ایرج
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط رضایتمندی، دلبستگی و مقاصد رفتاری گردشگران (مورد مطالعه: گردشگران بندر انزلی)

دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 206-229

مجید یاسوری؛ ایرج شاکری نیا؛ سیده سمیرا شفیعی ماسوله