نویسنده = قاسمی یالقوزآغاج، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر عوامل انگیزشی گردشگری درمانی بر قصد رفتاری گردشگران: نقش واسطه‌ای عوامل ادراکی و رضایتمندی

دوره 7، شماره 24، بهار 1397، صفحه 59-81

اکبر قاسمی یالقوزآغاج؛ احمد اسدزاده؛ محمد حسین ایمانی خوشخو؛ یونس جبارزاده